Sprzęt wykorzystywany w szpitalach

Teoretycznie wydaje się, że sprzęt wykorzystywany w szpitalach nie jest dla nikogo obcy, ale jak przychodzi do praktyki, rzeczywistość zaczyna przedstawiać się inaczej. Można powiedzieć, że właśnie o tym będzie tekst (konkretnie dokonamy pewnego podziału sprzętu).

Jaki sprzęt wykorzystuje się w szpitalach?

Odpowiedź na zadane powyżej pytanie może mieć bardzo różny charakter, ale tak, jak we wstępie była mowa, skupimy się na dokonaniu podziału sprzętu. Otóż sprzęt medyczny dzieli się w następujący sposób:

1. sprzęt jednorazowego użytku
2. sprzęt wielokrotnego użytku
– sterylny sprzęt wielokrotnego użytku
– niesterylny sprzęt wielokrotnego użytku

Skoro już wiadomo, jak kształtują się realia, nie pozostaje nic innego, jak przejść do wyjaśnień. Zgodnie z kolejnością, na początek jednorazowy sprzęt.
Przejdźmy może po prostu do przykładów, wszak przykłady zapewne najlepiej przemawiają. Mówiąc wprost — sprzętem medycznym jednorazowego użytku określa się choćby strzykawki, kroplówki oraz cewniki. Zapewne niejedna osoba stwierdza teraz, że po głębszym zastanowieniu, sprawa jest oczywista.
Tak został sprzęt wielokrotnego użytku. Za przykłady sterylnego sprzętu mogą posłużyć narzędzia chirurgiczne oraz endoskopy. Warto też mieć świadomość tego, że sterylizacja może zostać wykonana po każdym użyciu.
Niesterylny sprzęt to choćby aparat słuchowy lub ortodontyczny. Dobrze dodać, że ten podział ma związek z faktem, iż nie każdy sprzęt wymaga biologicznej przystosowalności.