Jak wykorzystać metodę NDT- Bobath w pracy z małym dzieckiem?

Metoda NDT- Bobath jest jedną z popularniejszych metod fizjoterapii, wykorzystywanych do usprawniania rozwoju ruchowego niemowląt. Jest ona szczególnie polecana dla dzieci wykazujących zaburzenia w obrębie napięcia mięśniowego, asymetrii ułożeniowej oraz do stymulacji dzieci urodzonych przedwcześnie. Nabycie kompetencji niezbędnych do pracy tą metodą jest możliwe poprzez odbycie certyfikowanego NDT Bobath kursu.

Założenia metody

Terapia z wykorzystaniem metody NDT- Bobath prowadzona jest w sposób, który poprzez ćwiczenia i korygowanie przejawów codziennego funkcjonowania dziecka – eliminować może złe wzorce ruchowe dziecka. Celem rehabilitacji jest zatem przygotowanie dziecka, u którego występują zaburzenia ruchowe do możliwie samodzielnego funkcjonowania.

Do podstawowych zasad usprawniania metodą NDT Bobath należy wyciszanie nieprawidłowych odruchów oraz wzmacnianie ruchów możliwie jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych. Metoda wspiera przy tym prawidłowe napięcie mięśni, wykorzystując pożądane ruchy podczas czynności dnia codziennego.

Praca metodą NDT- Bobath

Każde dziecko rozwija się przy tym w sposób indywidualny, dlatego potrzebuje odpowiedniego podejścia terapeutycznego. Dlatego nie każdy fizjoterapeuta może pracować z wykorzystaniem tej metody. Uprawnienia tego rodzaju posiadają jedynie terapeuci, którzy odbyli honorowany przez stowarzyszenie NDT Bobath kurs. Pozwala on właściwie analizować fizjologiczne ruchy dziecka, poznać jego dokładną anatomię wraz z precyzyjnym przebiegiem rozwoju ruchowego.